SKILLZ

SKILLZ

FR

 | 

EN
Breaking
Hip-Hop Freestyle
Popping
Locking
House Dance
Krumping
Hype
Waacking
Vogue
Top Rocking
Jazz Rock
Warenne Adien alias Desty Wa

KRUMPING

Sonia Bel Hadj Brahim alias SonYa
Wilfried Ble alias Wolf
Santiago Codon Gras alias Santiago
Yanis Bouregba alias Yanis
Alan Delahaye alias Will
Abdou Diarra alias Mamson

@mamsonic

BREAKING, HIP-HOP FREESTYLE, HOUSE DANCE, HYPE, TOP ROCKING

Magali Duclos alias Magali
Farrah Elmaskini alias Farrah

POPPING, LOCKING

Cintia Golitin alias Cintia
Tip Goyi Tangale alias Tip
Linda Hayford alias Linda
Hakim Hachouche alias Hakim
Massangila Hugues Lumengo alias Yugson
François Kaleka alias Randonneur
Yanis Khelifa alias Yanou
Ange Koué alias Ange
Fabrice Labrana alias Fabbreezy
Odile Lacides alias Odile

@odil.lac

HIP-HOP FREESTYLE, HYPE, HOUSE DANCE

Karl Libanus alias Kane Wung
Pascal Luce alias Scalp
Josepha Madoki alias Madoki
Gassama Mahamadou alias Gass
Fabrice Mahicka alias Faboo
Jean-Baptiste Matondo alias John Smith
Blondy Moka-Kisoka alias Blondy
Antonio Mvuani Gaston alias Tonio
Valentine Nagata-Ramos alias Val
Mounia Nassangar alias Mounia
Sacha Négrevergne alias Sacha
Jessica Noita alias Jess
Yanka Pedron alias Yanka
Maxime Pliya alias Max
Rebecca Pregnon alias Pennsatucky

KRUMPING

Rebecca Rheny alias Poca
Guillaume Tanjon alias Mista O
Rotha Tuy alias Rotha
Lorenzo Vayssiere alias Sweet
Konh-Ming Xiong alias Killa
B-BOY TONIO FOREVER